Het beleid:
De stichting heeft haar beleid verwoord in een beleidsplan.
Het beleidsplan geeft inzicht in: Downloaden:
Het beleidsplan en de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden middels onderstaande links.
Beleidsplan : Het beleidsplan wordt momenteel herzien
Statuten : PDF downloaden
Huisreglement : PDF downloaden