Algemeen:
Naam : Stichting Speelstad Vlissingen
RSIN nummer : 852892445
KvK nummer : 58139575
Bankrekening : NL53RABO0159677106

Doelstelling:
Doelstelling van de stichting is het organiseren van activiteiten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar,
tenzij het anders vermeld staat, waaronder de zomeractiviteit Speelstad Vlissingen.
Dit geheel ter verbeteren of motiveren van "het kind zijn" zonder hieruit een economisch gewin te halen.
De stichting tracht haar activiteiten dusdanig af te stemmen dat kinderen binnen de doelgroep hun sociale en
creatieve ontwikkeling kunnen stimuleren.

Geschiedenis:
In 1972/73 is het idee ontstaan om de tot dan toe op meerdere plaatsen in Vlissingen gehouden jeugdvakantieweek
te veranderen van opzet. Onder de naam Speelstad werd de kinderen in 1973 voor het eerst de ruimte geboden om
met hout, hamers en spijkers hun eigen stad te bouwen en deel te nemen aan diverse andere activiteiten.

In ruim 40 jaar is Speelstad uitgegroeid tot een begrip in Vlissingen en omgeving waar alle kinderen
ongeacht sekse, nationaliteit of maatschappelijke status zich kunnen uitleven. Speelstad is altijd georganiseerd
door vrijwilligers, onder de verantwoording van o.a. Bureau Jeugdzaken, S.K.W., Palladium en Gemeente Vlissingen.

Wijzigingen in het beleid van de gemeente Vlissingen heeft de vrijwilligers van Speelstad in 2012 doen besluiten
in te gaan op het voorstel van de gemeente tot het oprichten van een eigen stichting.
Op 11 juni 2013 is de stichting onder de naam Stichting Speelstad Vlissingen opricht.